תכניות תל"ן ומצוינות 

 


 

תכניות מצוינות- שרביט הדרכה מציעה ללקוחותיה מגוון תכניות מצוינות-

תכניות חינוך ייחודיות המתכתבות ומעשירות את תכנית הלימודים של משרד החינוך, ומיועדות לגנים ולבתי ספר יסודי

 

ניהול ופיתוח תכניות תל"ן- החברה משמשת כספק של גנים ובתי הספר בתכניות התל"ן-

תכניות העשרה המשמשות נדבך משלים לתכנית הלימודים הבית ספרית.

התכנית המוצעת על ידינו מותאמת לגילאי הילדים ולצרכים הייחודיים העולים מן השטח